Stavba roku Plzeňského kraje

Stavba roku Plzeňského kraje 2009
V roce 2009 proběhl již 7. ročník veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Soutěž si klade za cíl seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní stavitelství a architektury Plzeňského kraje a podpořit kvalitní komplexní realizace, od architektonického pojetí až po řemeslný detail.

Stavby přihlášené do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná na návrh organizátora. Jednotlivé stavby jsou posuzovány zejména podle těchto kritérií:

  • architektonický výraz stavby a její začlenění do prostředí
  • celkové prostorové a funkční řešení díla od koncepce po detail
  • kvalita provedení stavby, náročnost řešení, koordinace a zvládnutí detailů
  • další přínos stavby (technická invence, mimořádnost řešení, veřejná prospěšnost apod.)

Stavba roku - čestné uznání
Apartmány Bašta byly nominovány v kategorii "B - Rekonstrukce budov" a ve finále získaly od odborné poroty Čestné uznání za citlivou rekonstrukci historického objektu.

Z vyjádření poroty: "Nominace na titul Stavba roku je navržena za náročnou, ale citlivou rekonstrukci, která je dotažena až do dokonalosti provedením původních historických prvků (dlažba, kování oken), které vynikají vedle dobře řemeslně provedených doplňků nových. Zajímavé je dispoziční řešení a originální využití podkrovních prostor a čistá řemeslná rekonstrukce pavlačové části."